ESTATUTS

L'associació Banda Simfònica Unió Musical de Lleida, segons recullen els seus estatuts, pretén:

 1. Promocionar la música en tots els seus àmbits com a mitjà de creixement personal i social, utilitzant l'associacionisme musical sense distincions socials, religioses, polítiques, econòmiques ni de gènere.

 2. Organitzar i promocionar activitats relacionades amb la música simfònica per a banda amb l'objectiu d'apropar als ciutadans a aquesta realitat.

 3. Potenciar la creació musical per a banda simfònica mitjançant encàrrecs específics d'obres a compositors i autors.

 4. Fomentar l'expansió de la música per a banda simfònica concedint especial atenció a la presència de diferents estils musicals.

 5. Actuar en els àmbits que li siguin propis, afavorint la col·laboració activa amb altres associacions culturals de Lleida i de les Comarques de Ponent, i intentant aconseguir l'excel·lència artística dins i fora de Catalunya.

 6. Projectar a escala europea i internacional als músics i la música de Lleida i de les Comarques de Ponent mitjançant la participació en qualsevol activitat cultural adequada a la seva finalitat.

 7. Concedir especial atenció a les persones i als grups amb més dificultat socioeconòmica, fent de la música una eina per a millorar en la igualtat de drets i deures en la societat.

Per a aconseguir les seves finalitat, l'Associació Banda Simfònica Unió Musical de Lleida realitza les activitats següents:

 1. Organització i promoció de tota activitat adequada als seus propòsits estatutaris.

 2. Organització d'assajos oberts al públic, concerts simfònics i concerts pedagògics.

 3. Encàrrec d'obres per a banda simfònica a compositors i autors, amb especial atenció als residents a Lleida i a les Comarques de Ponent.

 4. Organització de concerts i actuacions amb la col·laboració de formacions representatives de diferents estils musicals (jazz, rock, pop, etc.).

 5. Convocatòria i/o organització de cursos, concursos, festivals i altres tipus de manifestacions musicals, així com establiment de relacions amb associacions afins que actuïn fora de Catalunya (tant en l’àmbit europeu com en l'internacional).

 6. Participació en certàmens bandístics nacionals i internacionals, així com en trobades, congressos i festivals relacionats amb els objectius estatutaris.

 7. Organització de concerts solidaris i d'activitats que ajudin a superar les barreres econòmiques i socials entre les persones.

Auditori Enric Granados

link compra entrades

Teatre de l'escorxador

LLINK LA LLOTJA

LINK CANAL YOUTUBE